رژگونه پودری شیگلم

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۰,۰۰۰ تومان است.

رژگونه کرمی شیگلم

قیمت اصلی ۴۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

پالت سه کاره رژگونه بیولیس

قیمت اصلی ۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۸,۰۰۰ تومان است.

رژگونه هات ماما دبالم فول سایز

قیمت اصلی ۲۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۹,۰۰۰ تومان است.

پالت سه کاره رولوشن

قیمت اصلی ۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.